• شرکت ضامن بین الملل
جستجو مناقصه
مناقصه های کشور ایران

مناقصه های راهسازی ، شهرسازی ، ترافیک ، احداث پل و تونل

نمایش باکسی
نمایش جدولی
مهلت آگهی
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201666
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201653
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201656
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201622
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
11/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201609
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
13/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201610
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201502
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
12/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201559
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه جدولگذاری دو طرفه به عرض 50 سانتی متر هر متر طول ---- جدولگذاری دو طرفه 40 سانتی متر هر متر طول ---- جدولگذاری دو طرفه 25 سانتی متر و کمتر هر متر طول --- جدولگذاری یک طرفه هر متر طول --- جدولگذاری کانیو هر متر طول --- تعمیر و مرمت اساسی جدولگذاری هر متر معادل قیمت جدول مربوطه --- کف ریزی جدول به ضخامت 7 سانتی متر از قرار هر متر مربع --- پوشش پل عرضی روی جداول هر متر طول --- پی ریزی با سنگ لاشه هر متر مکعب --- بتون ریزی مسلح همراه با قالب بندی در کف به ضخامت 10 سانتی متر ---- بتون ریزی مسلح همراه با قالب بندی در کف به ضخامت 20 سانتی متر --- اجرای بتن پلاک با تمامی آیتم های موجود هر متر مربع ---- لاشه چینی سنگی به عرض 50 سانتی متر بطول یک متر و ارتفاع یک متر --- لاشه چینی سنگی به عرض 60 سانتی متر به طول یک متر و ارتفاع یک متر ---- نصب و ترازیابی صفحه ستون از قرار هر عدد --- نصب صفحه ستون با قالب بندی بتونی --- قرنیز گذاری یکطرفه هر متر طول ---- دیوارچینی با بلوک سیمانی به عرض 40 سانتی متر بطول --- دیوارچینی با بلوک سیمانی به عرض 20 سانتی متر بطول --- بتون ریزی مسلح همراه با قالب بندی در کف به ضخامت 15 سانتی متر
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201503
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201575
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
15/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201578
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201588
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای استان شامل: 1- اجرای طرح هادی روستاهای مهمانی و روتان شامل اجرای لایه ساس و آسفالت با مبلغ اولیه 1.809.595.850 ریال و سپرده 12.128.788 ریال --- 2- اجرای طرح هادی روستاهای سرریگ دوم سوم، جالی و رضوان شامل ترمیم زیرسازی اجرای لایه اساس، آسفالت و پل لوله ای با مبلغ اولیه 2.351.882.182 ریال و سپرده 19.755.653 ریال --- 3- اجرای طرح هادی روستاهای مرباغ، حسینه و کندران شامل ترمیم زیرسازی اجرای لایه اساس، آسفالت و آبنما با مبلغ اولیه 3.869.937.800 ریال و سپرده 18.209.813 ریال --- 4-اجرای طرح هادی روستاهای چاهو شرقی و گوری شامل ترمیم زیرسازی اجرای لایه اساس و آسفالت با مبلغ اولیه 2.900.343.000 ریال و سپرده 15.401.329 ریال --- 5- اجرای طرح هادی روستاهای بچگوئیه و سرخدان شامل اجرای لایه بیس و آسفالت با مبلغ اولیه 1.908.558.400 ریال و سپرده 12.435.676 ریال --- 6- اجرای طرح هادی روستاهای گودر و سرریگان شامل اجرای لایه بیس و آسفالت با مبلغ اولیه 2.236.591.875 ریال و سپرده 13.409.776 ریال--- 7- اجرای طرح هادی روستای شهددی شامل جدول گذاری ، پیاده رو سازی پیرنشین و المان با مبلغ اولیه 895.905.830 ریال و سپرده 8.979.530 ریال
عنوان :
24/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201591
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
یک هفته از تاریخ انتشار آگهی
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201289
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
مناقصه 23 مورد عملیات ترافیکی خود شامل : 93201: اصلاح هندسی معابر ناحیه با سقف مبلغ 3 میلیارد ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 93202: اصلاح هندسی معابر ناحیه 2 با سقف مبلغ 2500 میلیون ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 93203: اصلاح هندسی معابر ناحیه 3 با سقف مبلغ 3 میلیارد ریال و سپرده 150 میلیون ریال--- 93204: اصلاح هندسی معابر ناحیه 4 با سقف مبلغ 2500 میلیون ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 93205: اصلاح هندسی معابر ناحیه 5 با سقف مبلغ 2500 میلیون ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 93206: اصلاح هندسی معابر ناحیه 6 با سقف مبلغ 2500 میلیون ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 93207: اصلاح هندسی معابر ناحیه 7 با سقف مبلغ 4 میلیارد ریال و سپرده 150 میلیون ریال--- 93208: تعمیر و نگهداری علائم و تجهیزات ترافیکی ناحیه یک با سقف مبلغ 1500 میلیون ریال و سپرده 100 میلیون ریال --- 93209: تعمیر و نگهداری علائم و تجهیزات ترافیکی ناحیه دو با سقف مبلغ 1500 میلیون ریال و سپرده 100 میلیون ریال --- 93210: تعمیر و نگهداری علائم و تجهیزات ترافیکی ناحیه سه با سقف مبلغ 2 میلیارد ریال و سپرده 100 میلیون ریال --- 93211: تعمیر و نگهداری علائم و تجهیزات ترافیکی ناحیه چهار با سقف مبلغ 1500 میلیون ریال و سپرده 100 میلیون ریال --- 93212: تعمیر و نگهداری علائم و تجهیزات ترافیکی ناحیه پنج با سقف مبلغ 1500 میلیون ریال و سپرده 100 میلیون ریال --- 93213: تعمیر و نگهداری علائم و تجهیزات ترافیکی ناحیه شش با سقف مبلغ 1500 میلیون ریال و سپرده 100 میلیون ریال --- 93214: تعمیر و نگهداری علائم و تجهیزات ترافیکی ناحیه هفت با سقف مبلغ 1500 میلیون ریال و سپرده 100 میلیون ریال --- 93215: تهیه و نصب گاردریل سطح منطقه با سقف مبلغ 3 میلیارد ریال و سپرده 150 میلیون ریال--- 93216: خرید گاردریل های سطح منطقه با سقف مبلغ 3 میلیارد ریال و سپرده 150 میلیون ریال --- 93217: تهیه و نصب نرده ایمنی پل همسطح ایستگاه اتوبوس و پل روی نهر در سطح معابر منطقه با سقف مبلغ 3 میلیارد ریال و سپرده 150 میلیون ریال--- 93219: مناسب سازی معابر سطح ناحیه 3 با سقف مبلغ 2 میلیارد ریال و سپرده 100 میلیون ریال --- 93220: مناسب سازی معابر سطح ناحیه 4 با سقف مبلغ 2 میلیارد ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 93221: مناسب سازی معابر سطح ناحیه 5 با سقف مبلغ 2 میلیارد ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 93222: مناسب سازی معابر سطح ناحیه 7 با سقف مبلغ 2 میلیارد ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 93223: خرید علائم انتظامی و تابلوهای راهنمایی و رانندگی با سقف مبلغ 2 میلیارد ریال و سپرده 100 میلیون ریال--- 93224: خرید و نصب تابلوهای هدایت مسیر سطح منطقه با سقف مبلغ 2 میلیارد ریال و سپرده 100 میلیون ریال
عنوان :
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201278
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
18/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201322
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
برگزارکننده :
عنوان :
18/02/1393
مهلت ارسال:
1393-02-01
تاریخ انتشار در سایت :
930201319
کد آریاتندر:
استان برگزاری :
 
 
تبلیغاتورود به سیستم
نام کاربری :
کلمه عبور :
ذخیره مشخصات دریافت اشتراک
تبلیغاتتبلیغات
Paniz
ZORAQ.com
نرخ ارز، سکه و طلا نرخ ارز، سکه و طلا
عنوان نرخ
دلار آمریکا 33370
دلار کانادا 27850
یورو 36950
پوند انگلیس 51200
فرانک سوئیس 33300
کرون سوئد 4000
کرون دانمارک 4850
درهم امارات 9270
یکصد ین ژاپن 27800
ریال سعودی 8950
دلار استرالیا 26800
یوان چین 5300
انواع سکه نرخ
طرح قدیم 9,300,000
طرح جدید 9,350,000
نیم سکه 5,320,000
ربع سکه 2,810,000
هر گرم طلا 946,048
اطلاعات بیشتر
پشتیبانی پشتیبانی
Tel : +98( 21 ) 88 10 91 14
88 10 91 16
88 10 91 18
Fax : +98( 21 ) 88 10 25 35
88 10 95 50
Email : support@ariatender.com